VTP چیست

VTP دامین یک گروه مدیریتی است که تمام سوئیچ های عضو این گروه باید دارای نام دامین و تنظیمات یکسان باشند، در غیر اینصورت اطلاعات دیتابیس VLAN بین آن ها تبادل نمی شود.

پروتکل VTP برای تبادل اطلاعات از یک عدد تحت عنوان Revision Number استفاده می کند و بسته های خود را به عنوان VTP Advertisement روی پورت های Trunk خود ارسال می کند.

هر سوئیچ هر ۵ دقیقه یکبار و یا در هنگام تغییر در دیتابیس خود اقدام به ارسال Advertisement می کند. همانطور که گفتیم در هر Advertisement یک عدد تحت عنوان Revision Number وجود دارد که به ازای هر تغییر در دیتابیس یک واحد به آن اضافه می شود.

VTP چیست

نحوی عملکرد

زمانی که یک سوئیچ یک Summary دریافت کند مقدار Revision Number آن را با مقدار خود مقایسه می کند، اگر مقدار Revision Number بزرگتر از مقدار خود بود یک Request ارسال می کند و درخواست Subset می کند و دیتابیس خود را با Subset دریافتی بروز می کند، اگر مقدار برابر بود از Summary صرف نظر می کند و اگر مقدار Revision Number کوچک تر از مقدار خود بود یک Subset حاوی اطلاعات دیتابیس خود که جدیدتر است را برای سوئیچ همسایه خود ارسال می کند.

VTP چیست

انواع Advertisement

 • Summary : بسته ای که حاوی اطلاعاتی مانند نام دامین و Revision Number است.
 • Subset : بسته حاوی اطلاعات ( Update )
 • Request : زمانی که یک کلاینت یک بسته Summary دریافت می کند، بعد از چک کردن محتویات آن با تنظیمات خود اگر مقدار Revision Number بسته از مقدار خود بیشتر بود یک Request ارسال می کند و درخواست یک Subset می کند.
  همچنین در صورت ریست کردن یا تغییر نام دامین این بسته ارسال می شود.

 

نسخه های VTP

VTP دارای سه نسخه است :

 • ویژگی های نسخه یک : نسخه پیش فرض سوئیچ می باشد. زمانی که در حالت Transparent است در صورت دریافت Advertisement، نسخه و نام دامین را چک می کند در صورت مطابقت با مشخصات خود Advertisement ها را ارسال می کند.
 • ویژگی های نسخه دوم : از شبکه های Token Ring پشتیبانی می کند. زمانی که در حالت Transparent است بدون در نظر گرفتن نسخه و نام دامین، Advertisement ها را ارسال می کند. 

Consistency Check : زمانی که اطلاعات جدیدی از طریق CLI یا SNMP ایجاد شود مواردی مانند نام VLAN چک می شود.

در صورت استفاده از نسخه دو تمامی سوئیچ های VTP دامین باید بتوانند از این نسخه پشتیبانی کنند. در نسخه دوم تنها یک سوئیچ نقش سرور را ایفا می کند و مابقی در نقش کلاینت عمل می کنند.

 • ویژگی های نسخه سوم :

* بهبود مکانیزم احراز هویت

* از VLAN رنج Extended ( 1006 تا ۴۰۹۴ ) پشتیبانی می کند.

* پشتیبانی از Private VLAN

* ایجاد مکانیزم Primary Server و Secondary Server

* امکان غیر فعال کردن VTP روی پورت ترانک

VTP چیست

انواع نقش ها در VTP

 • Server : نقش پیش فرض سوئیچ ها است. سوئیچی که دارای این نقش است دارای تمام امکانات است. می تواند Vlan بسازد، پاک کند و یا تغییر نام دهد. هر ۵ دقیقه یکبار و یا در هنگام تغییر در دیتابیس VLAN خود Advertisement ارسال می کند. در هر VTP دامین حداقل باید یک سوئیچ دارای نقش سرور باشد.
 • Client : صاحب این نقش نمی تواند VLAN ایجاد یا حذف کند اما می تواند تنظیمات VTP خود را تغییر دهد. در این حالت هر ۵ دقیقه یکبار Advertisement ارسال می کند.
 • Transparent : صاحب این نقش می تواند VLAN بسازد یا پاک کند اما تنها به صورت Localy فقط روی این سوئیچ اعمال می شود.
  در این حالت بروز رسانی اطلاعات دیتابیس با دیگر سوئیچ ها انجام نمی شود و همچنین Advertisement ارسال نمی کند. اما در صورت دریافت Advertisement اگر از نسخه یک VTP استفاده کند، نام دامین و نسخه Advertisement را چک می کند، در صورت مطابقت با مشخصات خودآنرا ارسال می کند.
  اما در نسخه دوم محتویات Advertisement را چک نمی کند و انرا ارسال می کند.

 

شرایط عضویت در VTP دامین

 • عضویت در یک دامین هم نام
 • وجود لینک از نوع Trunk بین سوئیچ ها
 • وجود حداقل یک سوئیچ در حالت