NTP  یک پروتکل بسیار مهم می باشد که برای امنیت شبکه و برای آنالیز Attack ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر یک Attack در Network صورت بگیرد و اگر Log ها با هم هماهنگ نباشند ( زمان ها یکی نباشد )، بحث آنالیز Attack ها بدرستی صورت نمی گیرد، چون در آنالیز Attack ترتیب اتفاقاتی که افتاده است کلا یک پروسه مهمی است، اگر زمان ها با هم یکی نباشند، ترتیب اتفاقات با هم درست نخواهند شد و آنالیز درستی صورت نمی گیرد.

آن وقت راه کاری که برای جلوگیری از آن Attack گرفته می شود، ممکن است دقیقا با آن Attack match نشود.

بنابراین استفاده از NTP در شبکه هایی که Security داریم ضروری می باشد.

همچنین در بحث Certificate بحث NTP بسیار مهم می باشد، چون خیلی از سرویس ها با Certificate کار می کنند و اگر Time ها به هم بخورد، Certificate ها Expire خواهد شد و یک سرویس به راحتی از بین می رود.

یکی از مکانیزم های که توسط Attacker ها صورت می گیرد این است، که Time را دستکاری کنند و جز حملات DOS محسوب می شود.

NTP