DHCP یک پروتکل Server/Client است که به صورت اتوماتیک به Client ها IP و اطلاعاتی نظیر Subnet و Default Getaway و DNS را ارائه می دهد.

DHCP که یکی از سرویس های شبکه می باشد، به عنوان یک جزء اختیاری در شبکه محسوب شده و می تواند به تمام Client های دارای سیستم عامل ویندوز و غیره یک آدرس IP اختصاص دهد و همچنین DHCP می تواند به عنوان یک سرویس در مودم های ADSL، روتر های شبکه و یا سوئیچ های لایه ۳ اجرا شود.

DHCP یک طرح استاندارد IP برای کاهش پیچیدگی مدیریت آدرس دهی و تنظیمات، به وسیله استفاده از سروری که به صورت صحیح IP آدرس ها و تنظیمات مربوط و جزئیات آن را مدیریت می کند.

تمام کامپیوتر ها و دیگر دستگاه ها، برای اینکه در شبکه ای که مبتنی بر TCP/IP است عملکرد صحیحی داشته باشند باید یک آدرس IP داشته باشند.

IP Address ها می توانند هم به صورت دستی Static برروی PC ها تنظیم شوند و هم به صورت اتوماتیک از یک DHCP Server آدرس IP دریافت کنند.

بیشتر سیستم عامل ها به صورت پیش فرض به دنبال IP آدرس در شبکه هستند، بنابراین هیج تنظیماتی لازم نیست برروی کلاینت ها صورت بگیرد، برای پیاده سازی یک شبکه با قابلیت DHCP قدم اول راه اندازی یک DHCP سرور است.

DHCP

قبل از اینکه DHCP سرور برای کلاینت ها IP فراهم کند، باید یک رنج IP برای سرور تعریف شود. این رنج به عنوان Scope شناخته می شود که برای هر Subnet فیزیکی که در شبکه شما است، یک تک IP پیشنهاد می دهد. به عنوان مثال اگر شما دو Subnet دارید DHCP Server شما باید به هر دوی آن ها متصل باشد و شما برای هر Subnet یک Scope مجزا تعریف کنید.

 

چرا از DHCP در شبکه استفاده می کنیم؟

هر دستگاه که در شبکه است باید یک IP منحصر به فرد برای دسترسی به شبکه و منابع آن داشته باشد بدون DHCP، آدرس IP برای کامپیوتر های جدید و یا PC هایی که از یک Subnet به Subnet دیگر انتقال یافته اند باید به صورت دستی تنظیم شود و یا آدرس IP برای PC هایی که از شبکه ما حذف شده اند هم باید به صورت دستی اصلاح شود.

با سرویس DHCP تمام این فرآیند به صورت اتوماتیک و مدیریت مرکزی اداره می شود.

سرور DHCP آدرس های IP را در Pool خود ذخیره می کند و به هر کلاینت که در شبکه شروع به کار می کند IP اجاره می دهد. به خاطر اینکه آدرس های IP داینامیک اجاره ای نسبت به IP دستی مدت زمان طولانی استفاده نمی شود و به صورت اتوماتیک برای دوباره اختصاص داده شدن به کلاینت ها به Pool برگردانده می شود.

سرور DHCP تنظیمات و اطلاعات را در یک دیتابیس که شامل موارد زیر است ذخیره می کند :

  • آدرس های IP معتبر که در pool حفظ می شود.
  • اختصاص دادن IP به کلاینت ها و همچنین آدرس های محدود شده ( برای اختصاص دادن به PC های خاص )
  • رزرو IP آدرس ها همراه با Client های خاص DHCP که شامل انتساب یک IP آدرس به یک Client می شود.
  • مدت زمان اجاره یا طول مدتی که IP قرار است استفاده شود یا تمدید اجاره نامه
  • آدرس DNS و Default Gateway ای که همراه IP باید به کلاینت ها تخصیص داده شود.