Access Control List یا ACL یک فیلتر است که به وسیله آن می توانیم جریان ترافیک را کنترل کنیم که چه بسته هایی اجازه ورود یا خروج از شبکه را دارند یا خیر. این فیلتر معمولا توسط مدیر شبکه تعیین و مورد استفاده قرار می گیرند تا به این وسیله بتواند کنترل و امنیت بیشتر را برای شبکه خود فراهم کند. این فیلترها را می توان روی بسیاری از دستگاه های شبکه مانند روتر و سوئیچ مورد استفاده قرار داد.

ACLs ها یک روش قدرتمند برای کنترل ترافیک ورودی یا خروجی از شبکه می باشد این کنترل می تواند به صورت ساده براساس آدرس IP انجام شود یا براساس بررسی آیتم ها متفاوت و پیچیده انجام گیرد. ACLs را میتوان برای پروتکل متفاوت مانند IP ، AppleTalk و … استفاده کرد.مهمترین دلیل استفاده از ACLs ها فراهم کردن امنیت برای شبکه می باشد هرچند که برای مقاصد دیگری مانند کنترل ترافیک نیز استفاده می شود.

نحوی عملکرد ACLs

برای اینکه نحوی عملکرد ACLs ها را بهتر درک کنیم یک نگهبان که جلوی یک در بسته مستقر است را تصور کنید. نگهبان براساس دستورالعملی که به او داده شده اجازه عبور به افراد را می دهد به طور مثال به او یک لیست داده شده که فقط این افراد اجازه ورود دارند.

افراد که می خواهند از این در عبور کنند نام آنها توسط نگهبان با لیست خود مطابقت داده می شود و در صورتی که نام آنها در لیست بود به آنها اجازه عبور از در را می دهد در غیر اینصورت فرد اجازه عبور از در را نخواهد داشت.

ACLsها با استفاده از آیتم های مختلف مانند آدرس مبدا و مقصد ، پورت مبدا و مقصد ، نوع پروتکل و … می تواند عمل فیلترینگ را روی بسته های ورودی یا خروجی یک پورت برای ما انجام دهد.

زمانی که یک بسته به دستگاه می رسد در صورت وجود ACLs ، اطلاعات موجود در Header بسته را بررسی می کند و با آیتم های تعریف شده در ACLs مقایسه می کنند و نسبت به آن اجازه یا عدم اجازه عبور به بسته را می دهد.

Access Control List چیست؟

Access Control List چیست؟

چه زمانی از ACLs استفاده می کنیم:

جهت مقاصد امنیتی
محدود کردن ترافیک برای افزایش کارایی شبکه
جهت کنترل بسته های مربوط به پروتکل های مسیریابی
چه نوع ترافیکی اجازه عبور یا عدم عبور دارند
جداسازی برخی ترافیک های خاص به منظور عملیات خاص مانند QoS
اعمال محدودیت های زمانی
و …

انواع Access Control List:

Standard ACLs
Extended ACLs
Reflexive ACLs
Time-Base ACLs
Established ACLs

نحوی تخصیص ACLs

زمانی که یک ACLs تعریف می شود برای عمل کردن باید به یک پورت اختصاص داد شود که می تواند در دو جهت زیر ترافیک را کنترل کند:

Inbound : منظور ترافیکی است که وارد یک پورت می شود.
Outbound : ترافیک است که از یک پورت خارج می شود.

با انتخاب هر کدام از این دو جهت ترافیک توسط ACLs ترافیک شروع به کنترل می شود.