مانیتورینگ چیست؟

مانیتورینگ چیست؟ اصولا جلوگیری از دسترسی های [...]