کارشناسی - مهندسی نرم افزار

MCSE 2012

CCNA R&S – CCNP R&S - CCIE R&S - CCNA SECURITY - CCNP SECURITY

Mikrotik MTCNA

Mikrotik MTCWE

Mikrotik MTCRE

LINUX-LPIC1 – LPI

LINUX-LPIC2 – LPI

LINUX-LPIC3 – LPI

EC-COUNCIL CEH, OSCP PWK, SANS SECURITY COURSES, PYTHON ( Practical in Projects )

SDN, OPENSTACK, OPENFLOW ( Practical in Projects )

خرداد ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۶ – شرکت اتمسفر - مدیر واحد ICT

بهمن ۱۳۸۰ تا مرداد ماه ۱۳۹۸ – شرکت آرمان رایانه – مجری پروژه های نرم افزاری و شبکه

تدریس دوره های آزاد امنیت ( CEH,PWK ) و سازمانی ( پلیس فتا، حفاظت اطلاعات ناجا )

برگزاری دوره های آزاد و دوره های سازمانی پلیس فتا، معاونت فناوری ریاست جمهوری، شرکت رایتل، شرکت فرودگاه های ایران، مخابرات ایران، گل گهر سیرجان، بانک کارآفرین، شرکت

مگا موتور و …

فروردین ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه ۱۳۹۸ – کالج اورست ( تدریس دوره های شبکه سیسکو، لینوکس، مجازی سازی، آزاد امنیت، PYTHON )

دی ماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ – مجتمع فنی تهران ( تدریس دوره های شبکه سیسکو، لینوکس، مجازی سازی )

دی ماه ۱۳۹۴ تا مرداد ماه ۱۳۹۸ – موسسه ارژنگ (تدریس دوره های لینوکس SDN ،OPENSTACK ،OPENFLOW، سیسکو، PYTHON، مجازی سازی )

بهمن ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵ – شرکت پردیس – مدرس ( تدریس دوره های سازمانی میکروتیک )

بهمن ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ – شرکت آرمان رایانه – مدرس ( تدریس دوره های سازمانی برنامه نویسی، میکروتیک )